FORMULARZ AKREDYTACJI (DLA MEDIÓW)

WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI
 1. Akredytacja jest bezpłatna, przyznawana wyłącznie dziennikarzom aktywnym zawodowo oraz imienna, tzn. wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu akredytacyjnym.
 2. Akredytacje przyznawane są wyłącznie dziennikarzom i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje nie są przyznawane pracowników innych działów redakcji, przedstawicielom partnerów, organizatorów, wykonawców, dostawców, 
czy innych uczestników 9. Forum Rozwoju Mazowsza.
 3. Akredytacja upoważnia do wejścia do wszystkich Stref 9. Forum Rozwoju Mazowsza, w tym do Strefy Mediów, w dniach 17 i 18.10.2018 r.
 4. Każdy dziennikarz, który uzyska akredytację otrzyma imienny identyfikator z napisem „media”. Imienne identyfikatory będzie można odebrać w specjalnym punkcie recepcyjnym 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17 lub 18 października 2018, od godz. 9.00. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest okazanie identyfikatora. Organizator nie wydaje duplikatów identyfikatorów.
 5. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana w widocznym miejscu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji w chwili, gdy wskazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia, nie jest na bieżąco aktualizowane (w przypadku mediów elektronicznych) lub napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji/kanału/konta.
 7. W czasie trwania 9. Forum Rozwoju Mazowsza możliwa jest jedynie rejestracja bezpośrednia – po okazaniu legitymacji prasowej – w wyznaczonym punkcie recepcyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do udziału w 9. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przyznania akredytacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich s prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając maila z informacją na adres forumrozwojumazowsza@mazowia.eu
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 (jednego) roku od daty złożenia zgłoszenia akredytacji.
 7. ani/Pana dane osobowe Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 (dwóch) lat.
 8. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@mazowia.eu


Forum współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego